Besøksvenn

Mange har vanskelig for å komme seg ut. Dagene kan bli lange og ensomme – da kan det være godt med besøk, en kan gå tur, gå på kafé, bibliotek eller gå å handle.

Besøksvenn er et tilbud vi har selvstendig, og er mer eller mindre det samme som aktivitetsvenn - bare at dette er et tilbud for alle som kunne tenke seg en å være med, uavhengig av hvilke utfordringer man har. Dette tilbudet favner dermed bredere. Også dette handler om å få økt sosial kontakt og aktivitet inn i hverdagen.

Vi formidler besøksvenner som går på besøk til deg enten du bor hjemme eller på institusjon

2023 © Elverum frivilligsentral