Aktivitetsvenn

Kunne du tenkt deg besøk eller hjelp med praktiske oppgaver?

I samarbeid med Elverum kommune tilbyr vi aktivitetsvenner for personer med demens i Elverum. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør ting man selv liker å gjøre - bare at man gjøre det sammen med en person med demens. Man kan gå på kafé sammen, på kino eller en tur i skogen, det bestemmer man sammen! Som frivillig vil man først få et kurs utformet av landsforeningen for folkehelsen. Dette kurset omhandler kommunikasjon, hvordan det er å leve med demens og din rolle som aktivitetsvenn. Så blir man satt sammen med en person med demens som har lignende interessert som en selv. Dette er et veldig viktig tilbud, da aktiviteter kan bli en større utfordring å gjennomføre alene med en demensdiagnose. Positive opplevelser og aktivitet sammen med andre er derfor et viktig virkemiddel i å oppleve mestring og livsglede! 

Les mer om aktivitesvenn her: https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/ 

Besøksvenn er et tilbud vi har selvstendig, og er mer eller mindre det samme som aktivitetsvenn - bare at dette er et tilbud for alle som kunne tenke seg en å være med, uavhengig av hvilke utfordringer man har. Dette tilbudet favner dermed bredere. Også dette handler om å få økt sosial kontakt og aktivitet inn i hverdagen. 

Vi er alltid interesserte i nye aktivitets- og besøksvenner! Registrer deg på våre nettsider for å melde deg som frivillig.

2023 © Elverum frivilligsentral