Om Oss

Frivilligsentralen i Elverum ble startet i november 2003. Den er organisert som et frittstående andelslag der alle organisasjoner, lag og foreninger kan være medlemmer.

Disse er Frivillisentralens eiere og betegnes som våre andelseiere. Hvert medlem har en andel på kr.5000,- som utgjør medlemsinnskuddet. 

Foreninger og organisasjoner som er andelseiere er Møteplassen Elverum, Elverum Pensjonistforening, Østerdal Parkinsonforening, Kiwanis Club Elverum, Elverum Menighet, Civitan Club Elverum, Lions Club Elverum, Elverum Røde Kors Besøkstjeneste, Elverum Sanitetsforening,Elverum Kvinne og Familielag, Elverum Handicapforbund Elverum Hørselhemmedes forening, Elverum Revmatikerforening, Elverum Kommune ,Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) 

Frivilligsentralens organer er Årsmøtet og Styret. 

Årsmøte er Frivillgsentralens øverste organ og velger styre, behandler styrets årsberetning, regnskap,arbeidsplan og budsjett. Alle som er medlemmer og har betalt medlemsinnskudd har møte,- tale,- og stemmerett på årsmøte. Medlemmene har en stemme hver. Styret i Frivilligsentralen består av fem medlemmer, velges fortrinnsvis ut fra andelseierne. Styret og varamedlemmene velges for to år og styreleder for ett år ad gangen. 

Styret består av:

  • Styreleder : Grete Nordbæk Kvinne og Familielaget
  • Elverum Kommune : styremedlem- Vigdis Osbak
  • Styremedlem: Helene Blixt 
  • Kiwanis: Nils Harald Rustad 
  • Varamedlem Inge Viken 
  • Regnskapsfører: Randi Irene Olbergsveen 

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for enkeltindividet,lag/foreninger og det offentlige. 

Daglig leder: Randi Stensløkken Moen 

Kontoradresse: Lærerskolealeen 1,2408 Elverum 

Tlf: 62 43 64 55 Mobil: tlf 954 67 801

Mailadresse: post@elverumfrivilligsentral.no

2023 © Elverum frivilligsentral